lucht

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)lucht
Definitie (nl)het in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer.
BronInformatievoorziening t.b.v. regionaal milieubeleid '87:9
Label (en)air
Label (de)luft
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
luchtGerelateerd
luchtHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aspiratielucht (Begrip)Brederlucht
wind (Begrip)Brederlucht
Lucht (Domeinwaarde)Gerelateerdlucht
beluchten (Begrip)Gerelateerdlucht
atmosfeer (Begrip)Heeft onderdeellucht
atmosfeer (Begrip)Smallerlucht
RDF.jpg
Aquo history.png