kustlijn

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kustlijn
Definitie (nl)overgang van zee naar land wordt: grens tussen het ‘droge’ en het ‘natte’ deel van de waterkering.
Toelichting (nl)Over het algemeen de duinvoetlijn
Synoniem (nl)gemiddelde laagwaterlijn
Label (en)coastline
Label (de)küstenlinie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kustlijnCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basiskustlijn (Begrip)Brederkustlijn
RDF.jpg
Aquo history.png