condensput

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)condensput
Definitie (nl)besloten civiele ruimte voor de opvang van condensaat
Synoniem (nl)condensopvangvat, condensaatput
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
condensputCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Condensaatput (Domeinwaarde)Gerelateerdcondensput
RDF.jpg
Aquo history.png