zuiveringtechnisch werk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zuiveringtechnisch werk
Definitie (nl)werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater.
BronBWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zuiveringtechnisch werkCategorie van
zuiveringtechnisch werkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwatertransportwerk (Begrip)Brederzuiveringtechnisch werk
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Brederzuiveringtechnisch werk
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Brederzuiveringtechnisch werk
afvalwater (Begrip)Gerelateerdzuiveringtechnisch werk
RDF.jpg
Aquo history.png