adsorptiecomplex

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)adsorptiecomplex
Definitie (nl)het totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.
Label (en)adsorption complex
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adsorptiecomplexCategorie van
adsorptiecomplexGerelateerd
adsorptiecomplexHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
klei (Begrip)Gerelateerdadsorptiecomplex
bodem (Begrip)Heeft onderdeeladsorptiecomplex
RDF.jpg
Aquo history.png