adsorptiecomplex

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)adsorptiecomplex
Definitie (nl)het totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.
Label (en)adsorption complex
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adsorptiecomplexCategorie van
adsorptiecomplexGerelateerd
adsorptiecomplexHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
klei (Begrip)Gerelateerdadsorptiecomplex
bodem (Begrip)Heeft onderdeeladsorptiecomplex
RDF.jpg
Aquo history.png