adsorptiecomplex

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)adsorptiecomplex
Label (en)adsorption complex
Definitie (nl)het totaal van de klei- en humusdeeltjes in de bodem die betrokken zijn bij het adsorptie-desorptieproces.
Datum start2011/07/04 10:24:23
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:36
StatusG
Id23094

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adsorptiecomplexCategorie van
adsorptiecomplexHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodem (Begrip)Heeft onderdeeladsorptiecomplex
bodem (Begrip)Smalleradsorptiecomplex
RDF.jpg
Aquo history.png