vuilvang

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vuilvang
Definitie (nl)een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke
BronLegger info waterkwantiteit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vuilvangBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
krooshek (Begrip)Bredervuilvang
vangbalk (Begrip)Bredervuilvang
RDF.jpg
Aquo history.png