meetwaarde

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)meetwaarde
Definitie (nl)waarde van een parameter / waarnemingssoort
Toelichting (nl)Deze entiteit bevat de eigenlijke waarde dan wel de waarde (uitkomst van een meting) die is bepaald na classificatie van het waardebereik van de parameter.
BronThemagroep: Vergunningen / Adventus - gewijzigd
Label (en)measurement value
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meetwaardeCategorie van
meetwaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
doelstelling (Begrip)Gerelateerdmeetwaarde
monsterindeling (Begrip)Gerelateerdmeetwaarde
waardereeks (Begrip)Gerelateerdmeetwaarde
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdmeetwaarde
RDF.jpg
Aquo history.png