proces

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)proces
Definitie (nl)een activiteit, dan wel een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten, uitgevoerd door een of meer onderdelen van de zuiveringsinfrastructuur/het kunstwerk.
Toelichting (nl)Van toepassing op b.v. zuiveringen, gemalen en slibbehandeling. Processen worden niet uitputtend beschreven in termen van gegevenselementen. Met behulp van de entiteit Onderdeel, kan een beschrijving van een proces(onderdeel) worden 'opgebouwd' door een aantal Onderdelen te koppelen aan de entiteit Proces.
Label (en)process
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
procesCategorie van
procesGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
transportlijn (Begrip)Brederproces
installatie kenmerk (Begrip)Gerelateerdproces
onderdeel (Begrip)Gerelateerdproces
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Is onderdeel vanproces
RDF.jpg
Aquo history.png