aanslagbiljet bedrag

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanslagbiljet bedrag
Definitie (nl)het totaal bedrag van alle aanslagregel bedragen die de heffingsplichtige moet betalen aan een waterschap.
Toelichting (nl)Ondanks dat dit gegevenselement een procesgegeven is, wordt het toch apart opgeslagen omdat aan een inningsysteem of debiteursysteem alleen het totaal bedrag wordt doorgegeven en niet de achter liggende aanslagregels. Het is mogelijk dat op een aanslagbiljet het totaal bedrag uitgesplitst moet worden voor twee waterschappen, het inliggende waterschap en voor het hoogheemraadschap
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2023-07-11
WijzigingsnummerW-2305-0021
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagbiljet bedragCategorie van
aanslagbiljet bedragHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanslag type (Begrip)Heeft onderdeelaanslagbiljet bedrag
RDF.jpg
Aquo history.png