accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du rhin

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du rhin
Definitie (nl)reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn
AfkortingADNR
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du rhinCategorie van
accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du rhinGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gevaarlijke stoffen (Begrip)Gerelateerdaccord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation du rhin
RDF.jpg
Aquo history.png