waterkwaliteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterkwaliteit
Definitie (nl)de kwaliteit van water in sloten en rivieren wordt bepaald door de stoffen die in het water zitten.
Toelichting (nl)Verder wordt de waterkwaliteit beoordeeld op basis van de aanwezige planten en dieren.
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkwaliteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bellenscherm (Begrip)Gerelateerdwaterkwaliteit
bellenscherm (Begrip)Gerelateerdwaterkwaliteit
RDF.jpg
Aquo history.png