putwand

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)putwand
Definitie (nl)de wand van een ontgravingsput.
BronBRL SIKB 6000 protocol 6001
Begin geldigheid2018/12/06
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
putwandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
putwand (Domeinwaarde)Gerelateerdputwand
RDF.jpg
Aquo history.png