binnendijks

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)binnendijks
Definitie (nl)aan de kant van het land of het binnenwater.
Toelichting (nl)In tegenstelling tot het buitendijkse gebied is dit gebied beschermd tegen overstromingen.
Datum start2011/07/04 10:26:25
Datum eind2020/12/01
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:49
StatusH
Id23776

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
binnendijksCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png