balans

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)balans
Definitie (nl)het vergelijken van de hoeveelheid van een specifieke stof of vloeistof die een relatie heeft met de toevoer, afvoer en verandering in berging over een bepaalde periode binnen een bepaald gebied.
Label (en)Balance
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
balansCategorie van
balansGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
balansberekening (Begrip)Gerelateerdbalans
berging (Begrip)Gerelateerdbalans
RDF.jpg
Aquo history.png