boring

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)boring
Definitie (nl)een middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boringBreder
boringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
artesische boring (Begrip)Brederboring
boren (Begrip)Brederboring
verkenningsboring (Begrip)Brederboring
drukkend boorsysteem (Begrip)Gerelateerdboring
freatisch water (Begrip)Gerelateerdboring
grondboring (Domeinwaarde)Gerelateerdboring
hamerend boorsysteem (Begrip)Gerelateerdboring
RDF.jpg
Aquo history.png