put/meetvoorziening

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)put/meetvoorziening
Definitie (nl)soort (overig) vastgoed element dat een specifieke meetfunctie heeft ten behoeve van de uitvoer van waterschapstaken
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
put/meetvoorzieningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
debietmeter (Begrip)Brederput/meetvoorziening
grondslagpunt (Begrip)Brederput/meetvoorziening
hydrant (Begrip)Brederput/meetvoorziening
inspectieput (Begrip)Brederput/meetvoorziening
meetgoot (Begrip)Brederput/meetvoorziening
meetpunt (Begrip)Brederput/meetvoorziening
peilbuis (Begrip)Brederput/meetvoorziening
peilput (Begrip)Brederput/meetvoorziening
peilschaal (Begrip)Brederput/meetvoorziening
terugslagklep (Begrip)Brederput/meetvoorziening
schuifafsluiter (Begrip)Gerelateerdput/meetvoorziening
RDF.jpg
Aquo history.png