geomorfologie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)geomorfologie
Definitie (nl)deel van de fysische geografie dat de vorming van het aardoppervlak als onderwerp heeft.
Toelichting (nl)Studie waarbij onderzocht wordt hoe de vormen van het aardoppervlak onder invloed van geologische en natuurkundige verschijnselen tot stand gekomen zijn.
BronThemagroep: Morfologie
Label (en)geomorphology
Label (de)geomorphologie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geomorfologieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png