natuurlijke oever

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)natuurlijke oever
Definitie (nl)zonder invloed van de mens ontstane oever in een natuurlijke watergang
BronHandreiking natuurvriendelijke oevers (STOWA)
Begin geldigheid2017-12-14
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurlijke oeverBreder
natuurlijke oeverCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Natuurlijke oever (Domeinwaarde)Gerelateerdnatuurlijke oever
RDF.jpg
Aquo history.png