Conserveringsmiddel

 
Een uniforme schrijfwijze is een voorwaarde voor het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen informatiesystemen. In de Aquo-domeintabellen is de afgesproken schrijfwijze opgenomen. Door de domeinwaarden uit de Aquo-standaard te gebruiken, kunnen gegevens uit verschillende databases eenvoudig gecombineerd en uitgewisseld worden en wordt verwarring voorkomen.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

VoorkeurslabelConserveringsmiddel
Definitie (nl)Een stof/conserveringsmiddel die aan de verpakking van een veldmonster wordt toegevoegd of een bepaalde behandeling die wordt uitgevoerd om de houdbaarheid te verlengen van de aanwezige te analyseren parameters in veldmonsters. Toelichting: Deze tabel bevat conserveringsmethoden die laboratoria kunnen toevoegen aan een verpakking van een veldmonster om de houdbaarheid van de stoffen in het veldmonster te verlengen. Dit moet worden vastgelegd om in te kunnen zien welke veldmonsters ingezet kunnen worden voor bepaalde analyses. Zie Monsterbewerkingsmethode waarin de ISO5667, met de beschrijvingen van de mogelijke conservering. En zie de domeintabel Monstervoorbehandeling waar men kan kiezen voor de domeinwaarde "Geconserveerd".
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf
Is open domeinN
Begin geldigheid2021-12-11
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2101-0007
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Conserveringsmiddel gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png