advectie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)advectie
Definitie (nl)het proces waarbij een atmosferische grootheid wordt getransporteerd door de horizontale beweging in de atmosfeer (wind).
Toelichting (nl)Ook de verandering per tijdseenheid in de waarde van een zekere grootheid X op een zeker punt, waarbij u en v de windcomponenten zijn in x- en y-richting
Label (en)advection
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
advectieCategorie van
advectieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wind (Begrip)Heeft onderdeeladvectie
RDF.jpg
Aquo history.png