advectie

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)advectie
Label (en)advection
Definitie (nl)het proces waarbij een atmosferische grootheid wordt getransporteerd door de horizontale beweging in de atmosfeer (wind).
Toelichting (nl)Ook de verandering per tijdseenheid in de waarde van een zekere grootheid X op een zeker punt, waarbij u en v de windcomponenten zijn in x- en y-richting
Datum start2011/07/04 10:24:24
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:36
StatusG
Id23097

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
advectieCategorie van
advectieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wind (Begrip)Heeft onderdeeladvectie
wind (Begrip)Smalleradvectie
RDF.jpg
Aquo history.png