monitoring

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)monitoring
Definitie (nl)het volgen, volgens een vastgestelde werkwijze, van een of meer grootheden in de tijd en de ruimte.
Label (en)monitoring
Label (de)monitoring
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
monitoringCategorie van
monitoringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Begrip)Gerelateerdmonitoring
RDF.jpg
Aquo history.png