submerse zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)submerse zone
Definitie (nl)zone in een watersysteem waarin over het algemeen de submerse vegetatie domineert
Toelichting (nl)De te onderscheiden zones voor het begroeibaar areaal zijn voor de KRW gestandaardiseerd wat hun dieptebereik betreft, en wel 1-3 m diep (S-zone)
Begin geldigheid2016-12-06
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2201-0012
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
submerse zoneBreder
submerse zoneCategorie van
submerse zoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Submerse zone (Domeinwaarde)Gerelateerdsubmerse zone
diepe submerse zone (Begrip)Gerelateerdsubmerse zone
emerse zone (Begrip)Gerelateerdsubmerse zone
RDF.jpg
Aquo history.png