influent

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)influent
Definitie (nl)de waterstroom die een systeem of een behandelingseenheid binnenkomt
Synoniem (nl)afvalwater via riool, rioolwater
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
influentCategorie van
influentGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwater (Begrip)Gerelateerdinfluent
RDF.jpg
Aquo history.png