waterbouwasfaltbeton

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterbouwasfaltbeton
Definitie (nl)een warm bereid asfalt met een continu gegradeerd mengsel van steenslag (of grind), zand, vulstof en bitumen, dat een laag percentage holle ruimte heeft
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbouwasfaltbetonBreder
waterbouwasfaltbetonCategorie van
waterbouwasfaltbetonIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Asfaltbeton (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterbouwasfaltbeton
RDF.jpg
Aquo history.png