academische titel

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)academische titel
Label (en)academic title
CodeSNPACADT
Definitie (nl)een formeel via het staatsblad gepubliceerde aanduiding van een wetenschap gelijke of andere graad van opleiding welke bij aanschrijving vooraf gaat aan de voornamen (dan wel de daarvan afgeleide naamgegevens) dan wel volgt op de achternaam.
Datum start2011/07/04 10:42:56
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id29266

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
academische titelBreder
academische titelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
titel (Begrip)Smalleracademische titel
RDF.jpg
Aquo history.png