bergend vermogen oppervlaktewater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergend vermogen oppervlaktewater
Definitie (nl)de hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in de boezem of in de polder kan worden geborgen tussen het peil en de maximaal toelaatbare waterstand
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergend vermogen oppervlaktewaterCategorie van
bergend vermogen oppervlaktewaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbergend vermogen oppervlaktewater
peil (Begrip)Gerelateerdbergend vermogen oppervlaktewater
waterberging (Begrip)Gerelateerdbergend vermogen oppervlaktewater
RDF.jpg
Aquo history.png