bergend vermogen oppervlaktewater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bergend vermogen oppervlaktewater
Definitie (nl)de hoeveelheid oppervlaktewater die maximaal in de boezem of in de polder kan worden geborgen tussen het peil en de maximaal toelaatbare waterstand
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergend vermogen oppervlaktewaterCategorie van
bergend vermogen oppervlaktewaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbergend vermogen oppervlaktewater
peil (Begrip)Gerelateerdbergend vermogen oppervlaktewater
waterberging (Begrip)Gerelateerdbergend vermogen oppervlaktewater
RDF.jpg
Aquo history.png