indicatie aanwezige debietmeting

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)indicatie aanwezige debietmeting
Definitie (nl)de aanduiding die aangeeft wat de wijze van meting is van het debiet dat een lozingsobject verlaat.
Toelichting (nl)Bijvoorbeeld: continue meting of periodieke debietmeting
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
indicatie aanwezige debietmetingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png