laagwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)laagwater
Definitie (nl)de laagste stand van het water in een bepaalde periode
Toelichting (nl)In een getijdegebied is dit de laagste stand van het water in een getijperiode (12 uur en 25 minuten). Op een rivier heeft het getij nog invloed op de benedenloop. Van een laagwater op een rivier (boven- en benedenloop) is sprake als er een lagere afvoer dan gemiddeld is (bijv. door droogte).
BronRWS
Synoniem (nl)eb
Begin geldigheid2016-01-21
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
laagwaterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Laagwater dag (Domeinwaarde)Gerelateerdlaagwater
RDF.jpg
Aquo history.png