aardkorst

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aardkorst
Definitie (nl)buitenste schil van de aardbol
Toelichting (nl)Onder oceanen bestaat deze uit zwaar basalt van 5-10 km dikte. Onder de continenten bestaat ze uit een 30 - 50 km dikke laag relatief lichter graniet achtig materiaal, bestaande uit silicium en aluminium.
Label (en)earth crust
Label (de)erdkruste
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aardkorstCategorie van
aardkorstHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aardlaag (Begrip)Heeft onderdeelaardkorst
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaardkorst
RDF.jpg
Aquo history.png