aardkorst

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aardkorst
Definitie (nl)buitenste schil van de aardbol
Toelichting (nl)Onder oceanen bestaat deze uit zwaar basalt van 5-10 km dikte. Onder de continenten bestaat ze uit een 30 - 50 km dikke laag relatief lichter graniet achtig materiaal, bestaande uit silicium en aluminium.
Label (en)earth crust
Label (de)erdkruste
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aardkorstCategorie van
aardkorstHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aardlaag (Begrip)Heeft onderdeelaardkorst
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaardkorst
RDF.jpg
Aquo history.png