vissluis

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)vissluis
Definitie (nl)een vispassage die aan weerszijden afsluitbaar is met een schuif, waarbij één schuif deels geopend is om een waterstroom te creëren en de andere schuif volledig is geopend, zodat een vis zich er door heen kan verplaatsen
Toelichting (nl)De deels geopende schuif staat op een kier om een lokstroom te creëren.
BronAquo
Begin geldigheid2011-07-26
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-211-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vissluisBreder
vissluisCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vissluis (Domeinwaarde)Gerelateerdvissluis
RDF.jpg
Aquo history.png