aquiclude

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aquiclude
Definitie (nl)niet doorlatende geologische formatie die water kan bevatten, maar door de lage doorlatendheid slechts een uiterst geringe bijdrage kan leveren aan de voeding van drains, putten etc.
Label (en)aquiclude
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquicludeCategorie van
aquicludeHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaquiclude
RDF.jpg
Aquo history.png