wet ruimtelijke ordening

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)wet ruimtelijke ordening
AfkortingWro
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wet ruimtelijke ordeningCategorie van
wet ruimtelijke ordeningGerelateerd
wet ruimtelijke ordeningHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bebouwingsconcentratie (Begrip)Gerelateerdwet ruimtelijke ordening
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Gerelateerdwet ruimtelijke ordening
wetgeving (Begrip)Heeft onderdeelwet ruimtelijke ordening
RDF.jpg
Aquo history.png