blauwe vlag

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)blauwe vlag
Definitie (nl)internationaal keurmerk van de Foundation for Environmental Education (FEE) voor goede stranden en jachthavens, die alleen wordt uitgereikt als aan specifieke criteria wordt voldaan
Toelichting (nl)Om voor een blauwe vlag in aanmerking te komen moet een zwemlocatie voldoen aan strenge eisen op gebied van waterkwaliteit en veiligheid. De waterkwaliteit moet voldoen aan de streefwaarden die gesteld in de Europese zwemwaterrichtlijn. Streefwaarde zijn, de term zegt het al, waarden waarnaar gestreefd wordt, een soort ideale waarden. Er zijn ook grenswaarden in de Europese zwemwaterrichtlijn gesteld en deze grenswaarden zijn de eisen waaraan het water minimaal moet voldoen. Een water kan dus voldoen aan de Europese richtlijnen en toch geen Blauwe Vlag krijgen.
Bronzwemwaterportaal
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
blauwe vlagCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Blauwe vlag (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwe vlag
RDF.jpg
Aquo history.png