calamiteitenbak

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)calamiteitenbak
Definitie (nl)bak voor het opvangen van vaste stoffen of vloeistoffen in geval van een calamiteit
Afkortingcb-
BronNCS
Synoniem (nl)lekbak
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
calamiteitenbakBreder
calamiteitenbakCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Calamiteitenbak (Domeinwaarde)Gerelateerdcalamiteitenbak
RDF.jpg
Aquo history.png