aanvullende waterbehoefte

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanvullende waterbehoefte
Label (en)additional water demand
Code893
Definitie (nl)het verschil tussen het potentiële neerslagtekort en de bodemwaterleverantie voor de situatie met aanvullende watervoorziening.
Datum start2011/07/04 10:45:58
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id30220

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvullende waterbehoefteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png