aquatisch ecosysteem

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aquatisch ecosysteem
Definitie (nl)een gemeenschap bestaande uit groepen van organismen en abiotische elementen in een bepaald water.
BronEcologische normen waterbeheer. Deeladvies III: beschrijving van de parameters Gezondheidsraad, Rapport no. 89/21, Den Haag, 1989
Label (en)aquatic ecosystem
Label (de)aquatisch ekosystem
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquatisch ecosysteemBreder
aquatisch ecosysteemCategorie van
aquatisch ecosysteemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aquatisch (Begrip)Gerelateerdaquatisch ecosysteem
RDF.jpg
Aquo history.png