(1-ethyldecyl)-benzeen

 
Domeinwaarden.png
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.

Eigenschappen

Voorkeurslabel(1-ethyldecyl)-benzeen
Omschrijving(1-ethyldecyl)-benzeen
Id4946
Codes1C2yC10yBen
GroepChemischeStof
Begin geldigheid21-1-2014
Eind geldigheid1-1-2100
StatusG
CASnummer2400-00-2

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
(1-ethyldecyl)-benzeenBrederRDF.jpg
Aquo history.png