1d-stuwduiker

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-stuwduiker
Definitie (nl)een geschematiseerde weergave van een stuwduiker
BronHYDRA
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-stuwduikerBreder
1d-stuwduikerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
stuwduiker (Begrip)Gerelateerd1d-stuwduiker
RDF.jpg
Aquo history.png