perfluorbutaansulfonamide

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabelperfluorbutaansulfonamide
Omschrijvingperfluorbutaansulfonamide
Id5738
CodesPFC4asfAd
GroepChemischeStof
Begin geldigheid2017-01-06
Eind geldigheid2100-01-01
CASnummer30334-69-1
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
perfluorbutaansulfonamideBreder


RDF.jpg
Aquo history.png