stabiliteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)stabiliteit
Definitie (nl)vastheid van evenwicht
Label (en)stability
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
stabiliteitCategorie van
stabiliteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
ballastwater (Begrip)Gerelateerdstabiliteit
RDF.jpg
Aquo history.png