bewerkte data

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bewerkte data
Definitie (nl)data aangepast/ bewerkt door: - filteren / - schematiseren / - smoothen / - reduceren.
Toelichting (nl)Er moet dus altijd vermeldt worden wat voor bewerkingsslag er is toegepast om uiteindelijk te komen tot een specifieke dataset
Label (en)pre-processed data
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bewerkte dataCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png