grondsoort

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)grondsoort
Definitie (nl)aanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grondsoortCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Grondsoort (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondsoort
Grondsoort (Domeinwaarde)Gerelateerdgrondsoort
RDF.jpg
Aquo history.png