van veen grijper

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)van veen grijper
Definitie (nl)happer die met een kabel of touw wordt neergelaten tot op de bodem
Toelichting (nl)Deze grijper wordt via een kabel tot op de bodem gebracht waar contact met de bodem zorgt voor het dichtklappen en behappen van het sediment
BronNPR
Synoniem (nl)van veen bodemhapper, van veen happer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
van veen grijperCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Van Veen happer (Domeinwaarde)Gerelateerdvan veen grijper
RDF.jpg
Aquo history.png