peil

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)peil
Definitie (nl)kortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP.
Toelichting (nl)Alle onder synoniem genoemde termen zijn volstrekt legitieme synoniemen van elkaar. Er is niet voor te schrijven wanneer een bepaalde term gebruikt dient te worden. Wel is er binnen de context van peilgebieden, streefpeilen etc. een duidelijke voorkeur te noemen voor ‘(…)peil’. In plaats van (water)peil wordt ook wel ‘waterstand’ gebruikt voor vaste vergelijkingshoogten zoals NAP. De Aquo grootheid die gebruikt wordt in geautomatiseerde gegevensuitwisseling is ‘waterhoogte’, code WATHTE. De referentie aan hoogte maakt duidelijk dat het hier om een grootheid ten opzichte van een referentievlak gaat.
Synoniem (nl)waterstand / waterhoogte / waterniveau / waterpeil
Label (en)stage , water level
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilCategorie van
peilGerelateerd
peilHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Brederpeil
aflaatpeil (Begrip)Brederpeil
afwijkend streefpeil (Begrip)Brederpeil
alarmeringspeil (Begrip)Brederpeil
alarmpeil (Begrip)Brederpeil
hoogwaterpeil (Begrip)Brederpeil
waterpeil benedenstrooms van de uitlaat (Begrip)Brederpeil
winterstreefpeil (Begrip)Brederpeil
afvoer (Begrip)Gerelateerdpeil
afwaaiing (Begrip)Gerelateerdpeil
belastinggevallenmethode (Begrip)Gerelateerdpeil
benedenrivierengebied (Begrip)Gerelateerdpeil
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdpeil
bergingscapaciteit (Begrip)Gerelateerdpeil
rekenpeil (Begrip)Gerelateerdpeil
waterspiegel (Begrip)Heeft onderdeelpeil
waterspiegel (Begrip)Smallerpeil
RDF.jpg
Aquo history.png