angiospermen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)angiospermen
Definitie (nl)planten die gekenmerkt worden door bloemen en zitten de zaden in een afgesloten vrucht.
Toelichting (nl)De meeste huidige landplanten behoren tot deze groep (maar coniferen, mossen en varens bijvoorbeeld niet). De enige angiospermen die in zee voorkomen zijn de zeegrassen. Tegengestelde van "gymnospermen".
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)bedektzadigen, bloemplanten
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
angiospermenCategorie van
angiospermenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
plantensoort (Begrip)Gerelateerdangiospermen
RDF.jpg
Aquo history.png