aanhangwagen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanhangwagen
Definitie (nl)wagen die aan een voorgaande wagen wordt aangehangen en daardoor wordt voortgetrokken
Synoniem (nl)oplegger
Label (en)trailer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanhangwagenBreder
aanhangwagenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aanhangwagen (Domeinwaarde)Gerelateerdaanhangwagen
RDF.jpg
Aquo history.png