onderdeel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)onderdeel
Definitie (nl)beschrijving van een in een bepaald deel van de zuiveringsinstallatie/kunstwerk gebruikt onderdeel
Toelichting (nl)Onderdelen worden niet uitputtend beschreven in termen van gegevenselementen. Met behulp van de entiteit Kenmerk, kan een beschrijving van een onderdeel worden 'opgebouwd' door een aantal Kenmerken te koppelen aan de entiteit Onderdeel.
BronAdventus
Label (en)part
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderdeelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
installatie kenmerk (Begrip)Gerelateerdonderdeel
kenmerk (Begrip)Gerelateerdonderdeel
object (Begrip)Gerelateerdonderdeel
proces (Begrip)Gerelateerdonderdeel
techniek (Begrip)Gerelateerdonderdeel
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Gerelateerdonderdeel
RDF.jpg
Aquo history.png