condensafscheider

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)condensafscheider
Definitie (nl)toestel om water af te scheiden uit een gas- of luchtleiding
Afkortingca-
BronNCS
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
condensafscheiderCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Condensafscheider (Domeinwaarde)Gerelateerdcondensafscheider
RDF.jpg
Aquo history.png