gemiddelde zeestand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)gemiddelde zeestand
Definitie (nl)het rekenkundig gemiddelde van het peil in een getijgebied over een bepaalde periode.
Toelichting (nl)In Nederland bij voorkeur te bepalen uit drie-uurlijkse of frequentere waarden. Gangbaar is tegenwoordig dat gewerkt wordt met 10-minuut-waarnemingen i.p.v. drie-uurlijkse. Gemiddelde zeestand wordt ook meegegeven aan de berekening van het astronomisch getij, in de component A0, en omvat de invloed van de ('gemiddelde') (weers)omstandigheden ter plekke! Bij de Nederlandse kust komt het Normaal Amsterdams Peil (NAP) bijna overeen met het gemiddelde zeeniveau.
AfkortingMSL
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Synoniem (nl)gemiddeld zeeniveau, middenstand
Label (en)mean sea level
Label (de)mittlere meereshöhe , mittlere meeresspiegel
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gemiddelde zeestandBreder
gemiddelde zeestandCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png