verbetermaatregel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)verbetermaatregel
Definitie (nl)maatregelen die zijn gericht op: - het bereiken van de doelstellingen voor veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid (WB) / -het laten voldoen van een object aan de nieuwe of gewijzigde functie-eisen te laten voldoen (BPN) / Zij moeten leiden tot functieverbetering van de infrastructuur. Deze maatregelen vallen niet onder instandhouding.
Toelichting (nl)Voorbeelden: verbreden vaarweg, ecoduct.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verbetermaatregelCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png